Regulamin / Polityka prywatności

Polityka Prywatności i Regulamin LowcyChin.pl

Serwis gromadzi pewne dane od swoich użytkowników.
Właścicielami danych jest serwis LowcyChin.pl  (Serwis)
Kontakt poprzez e-mail: [email protected]

Zasady ogólne:
1. Niniejszy regulamin określa reguły i zasady na podstawie któych użytkownicy mogą korzystać z serwisu LowcyChin.pl
2. Odwiedzenie serwisu, jest jednoznacznego z akceptacją regulaminu i polityki prywatnośći, użtkownik który nie wyraża zgody na jego przestrzeganie jest proszony o niekrozystanie z serwisu.
3. Korzystanie z serwisu jest całkowicie bezpłatne i nie wymaga posiadania konta w serwisie.
4. Serwis ma charakter informacyjny i nie prowadzi transakcji / sprzedaży w sklepach do których znajdują się odnośniki.
Informacje o promocjach nie mają charakteru oferty w rozumieniu prawa kodeksu cywilnego.
3. Wszystkie kupony rabatowe pochodzą od partnerów lub sieci partnerskich z którymi serwis współpracuje. Kody są ograniczone czasowo i ilośćiowo, każdy kupon jest sprawdzany przed dodaniem go do serwisu.
4. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści.
5. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach.
6. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione.
7. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji.
8. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor i wydawca serwisu www.lowcychin.pl nie biorą odpowiedzialności za decyzje podjęte pod wpływem informacji zawartych na tej stronie. Nazwy, marki handlowe oraz loga pojawiające się na stronach www.lowcychin.pl są wykorzystywane w celach informacyjnych.

Czas przechowywania danych:

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi żądanej przez Użytkownika, lub też przez okres określony przez cele opisane w niniejszym dokumencie. Użytkownik może zawsze poprosić Administratora Danych o zawieszenie lub usunięcie danych.

Zbierane typy danych

Wśród typów danych osobowych, które zbiera serwis, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, są: Cookie, Dane o wykorzystaniu, Email, Imię.

Inne zgromadzone Dane Osobowe mogą być opisane w innych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub kontekstowo, za pomocą dedykowanego tekstu wyświetlanego przy gromadzeniu danych. Dane osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez Użytkownika albo automatycznie zbierane podczas korzystania z tego serwisu.

Jakiekolwiek korzystanie z plików plików cookie – lub innych narzędzi monitorowania – przez ten serwis lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez ten serwis, o ile nie zaznaczono inaczej, służy do identyfikacji Użytkowników i zapamiętywania ich preferencji, wyłącznie w celu świadczenia usług wymaganych przez Użytkownika. Nie udostępnienie niektórych danych osobowych może utrudnić serwisowi świadczenie usług.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za Dane Osobowe stron trzecich publikowane lub udostępniane przez serwis LowcyChin.pl i deklaruje prawo do komunikowania się z nimi lub nadawania do nich, zwalniając Administratora Danych z wszelkiej odpowiedzialności.

Miejsca przetwarzania danych

Dane są przetwarzane w biurach Administratora Danych i w innych miejscach, w których znajdują się związane z przetwarzaniem strony. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Administratorem Danych.

Metody przetwarzania

Administrator Danych przetwarza Dane Użytkowników w sposób prawidłowy i podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub nieuprawnionym zniszczeniem danych.Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i/lub narzędzi IT, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i sposobami ściśle związanymi ze wskazanymi celami. Poza Administratorem Danych, w niektórych przypadkach, dane mogą być dostępne dla określonych typów osób odpowiedzialnych za działania serwisu (administrację, sprzedaż, marketing, system prawny, administrację systemu) lub podmiotów zewnętrznych (takich jak dostawcy usług technicznych, listonosze, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) mianowanych, w razie potrzeby, Procesorami Danych przez Właściciela. Aktualny wykaz tych stron można uzyskać od Administratora Danych w każdej chwili.

Wykorzystanie zgromadzonych danych

Dane dotyczące Użytkownika są zbierane w celu umożliwienia serwisowi świadczenia usług, jak również do następujących celów: Afiliacja, Analityka, Komentowanie treści, Kontakt z Użytkownikiem, Optymalizacja i dystrybucja ruchu, Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform.

Dane Osobowe wykorzystywane do każdego celu są opisane w poszczególnych sekcjach niniejszego dokumentu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe zebrane w następujących celach dla następujących usług:

Afiliacja

Te usługi pozwalają serwisowi na wyświetlanie reklam produktów lub usług osób trzecich. Reklamy mogą być wyświetlane, jako łącza reklamowe lub banery z wykorzystaniem różnego rodzaju grafiki. Kliknięcia ikon lub banerów wyświetlonych w serwisie do stosowania są śledzone przez usługi firm trzecich wymienionych poniżej i są dzielone z niniejszym serwisem.

Sieć programów partnerskich | admitad

Polityka prywatności: https://www.admitad.com/pl/privacy/

Gearbest Affiliate program

Polityka prywatności: https://affiliate.gearbest.com/help

Banggood Affiliate program

Polityka prywatności: https://www.banggood.com/Privacy-Policy_hl34

Analityka

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu w sieci. Mogą być też używane do śledzenia zachowania Użytkownika.

Google Analytics

Google Analytics to usługa analizy sieci internetowej firmy Google Inc. (“Google”). Google wykorzystuje dane zebrane w celu śledzenia i zbadania wykorzystania tego serwisu, do przygotowania sprawozdań na temat jej działań i do dzielenia się nimi z innymi usługami Google. Firma Google może wykorzystywać zebrane Dane do kontekstualizacji i personalizacji ogłoszeń z własnej sieci reklamowej.

Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Komentowanie treści

WpDiscuz to usługa do komentowania treści

Dostawca: gVectors.com

Usługi komentowania treści umożliwiają Użytkownikom tworzenie i publikację komentarzy na temat treści serwisu. W zależności od ustawień wybranych przez Właściciela, Użytkownicy mogą również mieć możliwość tworzenia anonimowych komentarzy. Jeśli wśród danych osobowych przekazanych przez Użytkownika jest adres e-mail, może on być używany do wysyłania powiadomień o komentarzach dotyczących samej treści. Użytkownicy są odpowiedzialni za treść własnych komentarzy. Jeżeli zainstalowana jest usługa komentowania treści świadczona przez osoby trzecie, może ona nadal zbierać dane o ruchu internetowym na stronach, na których zainstalowano tą usługę, nawet wtedy, gdy użytkownicy nie korzystają z tej usługi.

Polityka prywatności: https://gvectors.com/privacy-policy/

Kontakt z użytkownikiem:

Formularz kontaktowy

Poprzez wypełnienie formularza kontaktowego swoimi Danymi Użytkownicy upoważniają niniejszy serwis  do używania tych danych do odpowiedzi na wnioski o informacje, wyceny lub innego rodzaju żądania wskazane na nagłówku formularza.

Polityka prywatności: https://contactform7.com/privacy-policy/

Optymalizacja i dystrybucja ruchu

Te usługi pozwalają serwisowi na dystrybucję ich treści przy użyciu serwerów zlokalizowanych w różnych krajach i na optymalizację ich wydajności. To, które dane osobowe są przetwarzane zależy od charakterystyki i sposobu, w jaki te usługi są zaimplementowane. Ich zadaniem jest filtrowanie komunikacji między tym serwisem i przeglądarką Użytkownika. Biorąc pod uwagę powszechną dystrybucję tego systemu, trudno jest określić lokalizacje, do których przekazywane są treści mogące zawierać Dane Osobowe użytkownika.

CloudFlare

CloudFlare to usługa optymalizacji i dystrybucji ruchu udostępniona przez firmę CloudFlare Inc.

Sposób integracji usługi CloudFlare oznacza, że ​​filtruje ona cały ruch serwisu, czyli komunikację między niniejszym serwisem i przeglądarką Użytkownika, a jednocześnie pozwala zbierać dane analityczne dotyczące tego serwisu.

Polityka prywatności: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

 

Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform

Wideo YouTube

YouTube to usługa wizualizacji treści wideo udostępniana przez firmę Google Inc., która zezwala temu serwisowi na włączenie tego rodzaju treści na swoich stronach.

Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=it

Dane dodatkowe na temat zbierania i przetwarzania danych

Działania prawne

Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez Administratora Danych, w sądzie lub w działaniach prowadzących do możliwych działań prawnych wynikających z niewłaściwego stosowania tego serwisu lub związanych z nią usług.
Użytkownik powinien być świadomy faktu, że Administrator Danych może być zobowiązany do ujawnienia Danych Osobowych na żądanie władz.

Dodatkowe informacje o Danych Osobowych Użytkownika

Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, ten serwis może zapewnić Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczących określonych usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych na żądanie.

Logi Systemowe i Konserwacja

Do celów eksploatacji i konserwacji, tego serwisu i wszelkie usługi przez stron trzecich mogą gromadzić pliki stanowiące zapis interakcji z tego serwisu (logi systemowe) lub użyć do tego celu innych Danych Osobowe (takich jak adres IP).

Informacje nie zawarte w niniejszej polityce

Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych można uzyskać od Administratora Danych w dowolnym momencie. Informacje kontaktowe znaleźć można na początku niniejszego dokumentu.

Prawa użytkowników

Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie dowiedzieć się, czy ich Dane Osobowe były przechowywane i skonsultować się z Administratorem Danych, aby dowiedzieć się o ich zawartości i pochodzeniu w celu sprawdzenia ich dokładności lub żądania ich uzupełnienia, anulowania, aktualizacji lub poprawy, lub do ich przekształcenia do postaci anonimowej lub do zablokowania wszelkich danych przechowywanych z naruszeniem prawa, a także do sprzeciwienia się ich wykorzystaniu z wszelkich uzasadnionych powodów. Wnioski należy przesyłać do Administratora Danych, korzystając z informacji kontaktowych podanych powyżej.
Ten serwis nie obsługuje żądań “Do Not Track”.
Aby określić, czy którekolwiek z usług stron trzecich obsługuje żądania “Do Not Track”, należy przeczytać ich polityki prywatności.

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie przez powiadomienie swoich Użytkowników na tej stronie. Zaleca się, aby sprawdzać tę stronę często, zwracając uwagę na datę ostatniej modyfikacji wymienioną na dole. Jeśli Użytkownik sprzeciwia się dowolnej ze zmian w polityce, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z tego serwisu i może zażądać, aby Administrator Danych usunął Dane Osobowe. Jeśli nie zaznaczono inaczej, aktualna w danym momencie polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich Danych Osobowych Użytkowników, jakie posiada Administrator Danych.

 

Dane Osobowe (lub Dane)

Wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, osoby prawnej, instytucji lub stowarzyszenia, które są lub mogą być zidentyfikowane, nawet pośrednio, poprzez odniesienie do wszelkich innych informacji, w tym osobistego numeru identyfikacyjnego.

Dane o wykorzystaniu

Informacje zbierane automatycznie z tego serwisu(lub usług osób trzecich wykorzystywanych w tym serwisie), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów wykorzystywanych przez Użytkowników, którzy korzystają z tego serwisu, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądań, metody wykorzystywane do wysłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi serwera (sukces, błąd itp.), kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywanego przez Użytkownika, różne dane dotyczące wizyty (np. czas spędzony na każdej stronie serwisu) i szczegóły na temat ścieżki, którą Użytkownik przebył w serwisie, ze szczególnym odniesieniem do sekwencji stron, które odwiedził oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska IT użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z tego serwisu, która musi pokrywać się z lub mieć zezwolenie Podmiotu Danych, którego dotyczą Dane Osobowe.

Podmiot Danych

Osoba prawna lub fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe.

Procesor Danych (lub Nadzorca Danych)

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna lub inny organ, stowarzyszenie bądź organizacja upoważniona przez Administratora Danych, aby przetwarzać Dane Osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Administrator Danych (lub Właściciel)

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publicznej lub inny organ, stowarzyszenie bądź organizacja z prawem, również wspólnie z innym Administratorem Danych, do podejmowania decyzji dotyczących celów i metod przetwarzania Danych Osobowych oraz środki stosowane, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące funkcjonowania i korzystania z serwisu. Administrator Danych jest właścicielem tego serwisu, chyba, że wskazano inaczej.

Ten serwis

Narzędzie sprzętowe lub programowe, za pomocą którego Dane Osobowe Użytkownika są zbierane.

Cookie

Mały fragment danych przechowywany w urządzeniu Użytkownika.

Informacje prawne

Informacja dla użytkowników w Europie: Niniejsza polityka prywatności została przygotowane w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Art. 10 Dyrektywy WE nr 95/46/WE, oraz zgodnie z przepisami dyrektywy 2002/58/WE, zmienionej dyrektywą 2009/136/WE, na temat plików cookie. Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do tego serwisu.

 

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments